ROZBIÓRKI,
PRACE ZIEMNE,
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
PRZEMYSŁOWYCH NA
TERENIE CAŁEGO KRAJU

Czym są roboty ziemne i jak wykonywać je bezpiecznie?

Roboty ziemne polegają na wydobywaniu gruntu naturalnego, nadawaniu mu kształtu określonego projektem oraz jego transportowaniu. To nieodłączny element każdej budowy, obejmujący zarówno wykonywanie fundamentów pod budowle nadziemne, jak również realizację budowli i instalacji podziemnych oraz kształtowanie terenu, czyli usypywanie wałów i nasypów. Do robót ziemnych wykorzystuje się takie maszyny, jak spycharki, zgniatarki, równiarki oraz koparki. Odspajanie gruntu można także przeprowadzać ręcznie przy pomocy między innymi młotów pneumatycznych. Firmy wyspecjalizowane w robotach ziemnych dysponują nowoczesnymi maszynami budowlanymi oraz wyburzeniowymi.

Co zaliczamy do robót ziemnych?


Roboty ziemne polegają na odspojeniu gruntu, przemieszczeniu go w wyznaczone miejsce i ułożeniu w nasyp oraz wywiezieniu z terenu budowy. Biorąc pod uwagę wielkość oraz kształt terenu, roboty ziemne mogą być liniowe, powierzchniowe lub obejmować wykopy budowlane. Podstawowa klasyfikacja robót ziemnych obejmuje:

 

  1. Prace przygotowawcze. Zaliczamy do nich roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, odwadnianie gruntu, ułożenie linii elektroenergetycznych oraz oczyszczanie terenu. Przygotowanie terenu pod budowę polega na usunięciu małowartościowej zieleni oraz wytyczeniu obrysu budowli.
  2. Prace podstawowe. Zaliczamy do nich makroniwelację i niwelację, wykopy przestrzenne i liniowe, układanie nasypów oraz ostatecznie ukształtowanie terenu za pomocą wcześniej usuniętej warstwy ziemi.
  3. Prace wykończeniowe. Zaliczamy do nich profilowanie oraz zabezpieczanie skarp i nasypów, a także wyrównywanie wykopów. Ziemne roboty wykończeniowe polegają również na rozłożeniu darni i zaadaptowaniu małej architektury.

 

Roboty ziemne, a zasady BHP


Zasady BHP wykonywania robót ziemnych regulowane są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Oznacza to, że obowiązek ich przestrzegania jest podyktowany przepisami prawnymi. Przede wszystkim, roboty ziemne mogą być wykonane tylko na podstawie projektu, uwzględniającego instalacje podziemne. Miejsce robót ziemnych powinno być ogrodzone oraz odpowiednio oznakowane. Balustrady lub taśmy ostrzegawcze powinny znajdować się na wysokości 1.1 metra. W przypadku braku możliwości ogrodzenia terenu, musi on podlegać całodobowemu dozorowi. Konieczne jest również wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej.

Wykopy większe niż 1 metr muszą zostać umocnione. W takim wypadku wykop musi posiadać również zejście. W okresie zimowym nie wolno używać zabezpieczeń ażurowych. Urobek powinien być składowany w odległości większej niż 0.6 metra od krawędzi wykopu. Nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. Należy zabezpieczyć urządzenia elektryczne przed wybuchem oraz wyznaczyć drogę ewakuacji. Wykonywanie robót podziemnych nakłada obowiązek opracowania systemu łączności oraz alarmowania. Pomieszczenia zamknięte, takie jak tunele muszą posiadać sprawną wentylację. Stan skarpy musi być sprawdzany po każdym niekorzystnym zjawisku atmosferycznym, takim jak deszcz czy mróz. Pamiętajmy, aby nie dopuścić do obecności ludzi pomiędzy krawędzią wykopu a maszyną.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.