ROZBIÓRKI,
PRACE ZIEMNE,
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
PRZEMYSŁOWYCH NA
TERENIE CAŁEGO KRAJU

Rozbiórka budynku - zgłoszenie czy pozwolenie?

Rozbiórka budynków, nawet starych, nieprzydatnych obiektów, najczęściej wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności urzędowych. Poniżej podpowiadamy, kiedy wystarczy jedynie zgłosić do urzędu fakt przeprowadzenia prac rozbiórkowych, a kiedy zobligowani jesteśmy do uzyskania niezbędnego pozwolenia.

Czy można dokonać rozbiórki budynku bez pozwolenia?

Rozbiórka budynku bez pozwolenia jest możliwa, ale tylko w przypadku, gdy jego postawienie nie wymaga pozwolenia na budowę i nie jest objęty ochroną jako zabytek. Jeśli więc budynek mógł być zbudowany bez pozwolenia, nie trzeba go również w przypadku wyburzenia. Do tego rodzaju obiektów zaliczamy m.in. ogrodzenie, altanę śmietnikową, budynek gospodarczy.

Kiedy należy dokonać zgłoszenia rozbiórki?

Zgłoszenie rozbiórki jest niezbędne gdy:

  • budynek nie przekracza 8 m wysokości i stoi w nie mniejszej odległości od granicy działki niż połowa swojej wysokości
  • budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest objęty ochroną konserwatorską

Zamiar rozbiórki należy zgłosić do starostwa powiatowego. Musimy określić w nim rodzaj i zakres prac, a także sposób ich przeprowadzenia. Zgłoszenie jest ważne przez 2 następne lata od określonego w nim terminie.

Warto przy tym pamiętać, że starosta może nałożyć na właścicielu budynku obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Dzieje się tak najczęściej w przypadku gdy:

  • rozbiórka budynku może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych i stanu środowiska naturalnego
  • rozbiórka wymaga zachowania warunków, od których spełnienia zależy przeprowadzenie określonych robót związanych z rozbiórką

Kiedy należy otrzymać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest niezbędne, gdy samo zgłoszenie okazuje się niewystarczające. Przykładowo, pozwolenia wymaga rozbiórka obiektu gospodarczego, którego powierzchnia przekracza 25 m2. Trzeba je uzyskać nawet wtedy, gdy do rozbiórki przeznaczony jest niewielkie budynek, który zlokalizowany jest zbyt blisko granicy działki (a więc w odległości mniejszej niż połowa wysokości budynku).

Oprócz wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć też szereg innych dokumentów, takich jak:

  • pisemna zgoda właściciela budynku
  • szkic usytuowania obiektu
  • opis zakresu i metod przeprowadzenia prac rozbiórkowych
  • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i mieniu
  • pozwolenia, uzgodnienia, opinie innych organów wymagana przepisami szczegółowymi (np. ustawa o ochronie przyrody, ustawa o ochronie zabytków itd.)

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.