ROZBIÓRKI,
PRACE ZIEMNE,
OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
PRZEMYSŁOWYCH NA
TERENIE CAŁEGO KRAJU

Wyburzenie budynku - niezbędne formalności

Bardzo często istnieje konieczność całkowitego wyburzenia budynku. Zwykle na taki ruch decydują się osoby, które kupiły działkę ze starym budynkiem, nadającym się wyłącznie do rozbiórki. Nie zawsze istnieje możliwość, aby stary dom (lub inny obiekt budowlany) włączyć w projekt nowego budynku. W takich przypadkach niezbędne może okazać się wyburzenie.

Warto przy tym pamiętać, że wyburzenie również objęte jest pewnymi regulacjami prawnymi i wymaga dopełnienia niezbędnych formalności. Poniżej dzielimy się kilkoma podstawowymi informacjami na temat niezbędnych kwestii formalnych, o których należy pamiętać przed dokonaniem wyburzenia obiektu budowlanego.

Formalności przed wyburzeniem budynku

Niektóre rodzaje budynków można wyburzyć wyłącznie na podstawie zgłoszenia. Dotyczy to obiektów o wysokości poniżej 8 m, jeśli znajdują się w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa ich wysokości. Zgłoszenie jest wystarczające również w przypadku obiektów, które nie są wpisane do rejestru zabytków czy objęte ochroną konserwatorską. Zgłoszenie dotyczy również budynków, które do budowy nie wymagają pozwolenia.

W jaki sposób zgłosić wyburzenie budynku? Przed planowaną rozbiórką trzeba udać się do Starostwa, gdzie wypełniamy i składamy druk zgłoszenia rozbiórki. Do druku należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych. Urząd w ciągu maksymalnie 14 dni powinien rozpatrzyć nasz wniosek. Jeśli w tym czasie nie zostaną przedstawione żadne sprzeciwy, można przystąpić do prac wyburzeniowych.

W niektórych przypadkach jednak trzeba uzyskać pozwolenie na rozbiórkę budynku. Dzieje się tak wówczas, gdy obiekt nie spełnia opisanych wyżej warunków, czyli np. jest objęty ochroną konserwatorską. Wówczas należy złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę. Niezbędne jest również przygotowanie kilku innych dokumentów, takich jak zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania obiektu, opis i zakres przeprowadzania prac rozbiórkowych. Niekiedy niezbędne jest również przedstawienie projektu rozbiórki obiektu. Co ważne, urząd ma aż 65 dni na rozpatrzenie wniosku i wydanie pozwolenia na rozbiórkę.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.